LinkedIn Twitter

Cursus aanbod

 

Het gehele cursusaanbod

1. Akoestiek in het (interieur)ontwerp

2. Laagfrequent geluid

3. Beleidsregel Trillingshinder Spoor

4. Industrielawaai in Milieu en Ruimtelijke Ordening

5. Lucht, licht en geluid in de arbeidsomgeving

6. Ontwerpen met (dag)licht - Studiemiddag

7. Vochthinder in woningen

8. Verduurzaming bestaande woningbouw

9. Strategisch verduurzamen van woningvoorraad

10. Ontwikkelen, beheren en exploiteren van energiezuinige installaties – Studiemiddag

11. Energiebesparing en bouwfysica bij monumenten – Studiemiddag

12. Basiscursus Brandveiligheid

13. Workshop Brandveiligheid Bestaande bouw

14. Externe Veiligheid in de praktijk

15. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012