LinkedIn Twitter

Home » Over CH » Ezie

Ezie

 

Snel en simpel inzicht in het energiegebruik per woning

Ezie - ervaar het zelf op www.ezie.com
Wilt u precies weten hoeveel energie een huishouden in een woning zal verbruiken? Snel uitvinden wat het effect van energiebesparende maatregelen is? Ervaar het zelf op www.ezie.com.

Ezie is een online tool die snel een betrouwbare indicatie geeft van de maandelijkse energielasten. En ook van de besparingen bij specifieke energiebesparende maatregelen. Bij elke aanpassing van de gegevens ziet u direct wat de consequenties zijn, zowel voor de gas- en elektriciteitsrekening als voor het (stads)warmte- en waterverbruik.

Meten is weten

Aan de hand van de ingevulde gegevens over de woning, de aanwezige installaties en het gezinsprofiel voorspelt Ezie het energiegebruik. Iedere aanvulling van de gegevens wordt via enkele eenvoudige vragen direct vertaald naar de financiële consequenties. Anders dan bij het Energielabel en de EPC-berekening, is een berekening via Ezie naast de energetische staat van de woning gebaseerd op de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag. Via www.ezie.com kan de bewoner zijn verbruik steeds narekenen, ook bij mogelijke investeringen in energiebesparende technieken of als hij wil zien waar hij zinvol kan besparen.

Verfijnde berekening
Ezie is ontwikkeld door DPA Cauberg-Huygen en gebaseerd op genormeerde rekenmethodes en onderzoeksresultaten. Binnen de tool kan de gebruiker de indicatie verfijnen en verbeteren door spelenderwijs meer gegevens in de vullen over zijn woning, zijn huishouden en het energiegedrag.

Meer informatie
Bekijk hier het Ezie-productblad. Wilt u meer weten over de toepassingsmogelijkheden van dit handige rekeninstrument? Neem contact op met Thijs van Brakel via info@ezie.com of 038 422 14 11.