LinkedIn Twitter

Kwaliteit

 

Certificaten & lidmaatschappen

BREEAM expert
  

 Geregistreerd BREEAM-NL Expert 
  

milieudeskundige
  

 - Erkend milieudeskundige geluid
 - Erkend MER-deskundige geluid, geur en
   luchtverontreiniging (België).

 

 

  

 DPA Cauberg-Huygen is ISO 9001:2008
 gecertificeerd. Ook ons akoestisch
 en bouwfysisch laboratorium is
 ISO 9001:2008 gecertificeerd.

 Download:
 - Certificaat Concern
 

 NLingenieurs
  

Lid van NLingenieurs (vorheen ONRI)
Brancheorganisatie van Nederlandse advies- en
ingenieursbureaus.