LinkedIn Twitter

Laboratorium

 

DPA Cauberg-Huygen heeft een eigen akoestisch en bouwfysisch laboratorium in Zwolle. Hier worden akoestische en bouwfysische onderzoeken in het kader van productspecificatie en -ontwikkeling verricht. Ook wordt ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd.

Akoestisch onderzoek
De akoestische meetkamers zijn geheel ontworpen volgens NEN-EN-ISO 140. Daarin kunnen onder meer de volgende zaken onderzocht worden:

 • luchtgeluidisolatie van wand-, gevel-, vloer- en dakelementen
  (bijvoorbeeld een specifieke plafondconstructie bij een houten pannendak);
 • overlangsisolatie van plafondsystemen
  (bijvoorbeeld een specifieke kantoorsituatie);
 • contactgeluidisolatie i.v.m. verbetering van vloerafwerkingen
  (bijvoorbeeld een nieuw zwevend vloersysteem);
 • geluidabsorptiewaarden van materialen en producten
  (bijvoorbeeld een plafondpaneel);
 • luchtgeluidisolatie van deuren, beglazingen en suskasten.

Bouwfysisch onderzoek
Veel van het bouwfysisch onderzoek dient ter ondersteuning van een bepaald ontwerp. Ook kan de opdrachtgever producten op hun bouwfysische kwaliteiten laten onderzoeken.

Denk hierbij aan:

 • ventilatiecapaciteit, wind-, waterdichtheid en sterkte van een ventilatierooster of suskast;
 • comfortmetingen in de klimaatkamer
  (bijvoorbeeld in verband met een specifiek gevel- en/of plafondontwerp van een kantoorgebouw);
 • prestatiemetingen aan warmteterugwinunits en vraaggestuurde ventilatiesystemen;
 • metingen aan luchtstromingspatronen
  (bijvoorbeeld van inblaasventielen);
 • luchtdichtheid van een specifieke gevel of dak;
 • bepaling van (evenwichts-)vochtgehalte van materialen;
 • beschaduwing van een gebouw in een stedenbouwkundige situatie.

Adres- en contactgegevens
Het laboratorium is gevestigd bij onze vestiging in Zwolle:
Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE  ZWOLLE
Postbus 1590, 8001 BN  ZWOLLE
Telefoon: 038 422 14 11
Fax: 038 422 31 97
E-mail: zwolle@chri.nl