LinkedIn Twitter

Privacystatement

 

Privacy- en cookiebeleid DPA Cauberg-Huygen

Privacy
Deze website wordt beheerd door DPA Cauberg-Huygen B.V. DPA Cauberg-Huygen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties en van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat DPA Cauberg-Huygen zich houdt aan de wetten en regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vandaar dit Privacy- en cookiebeleid, waarmee u door het bezoek van onze website uitdrukkelijk akkoord gaat.

Cookies
We maken gebruik van cookies als hulpmiddelen om de sites beter te laten werken en om bezoekers klantgericht met informatie te bedienen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer worden geplaatst bij bezoek aan deze website. Bij een volgend bezoek controleert de website of er op uw computer een cookie van DPA Cauberg-Huygen aanwezig is. Als u zich registreert bij DPA Cauberg-Huygen, worden cookies gebruikt om u te laten profiteren van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Voor de cookies waarvan de wetgeving dat vereist, vragen we toestemming aan de bezoeker.

Algemene gegevens
Met behulp van tijdelijke cookies verzamelen en analyseren we gegevens over uw bezoek aan deze website. Zo kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de gebruikswensen. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens. Het daarvoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Het is mogelijk het gebruik van cookies te voorkomen via uw browser-instellingen. Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij u naar de hulpfunctie van uw internetbrowser. Hier kunt u ook vinden hoe u reeds geplaatste cookies kunt verwijderen. In het geval u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden en toepassingen van de website (bijvoorbeeld automatisch inloggen of het gebruik maken van sociale media-buttons) of dat bepaalde onderdelen niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn. Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

Persoonlijke gegevens
Bij het opgeven van gegevens zoals uw naam en contactgegevens wordt deze informatie gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden van relevante ontwikkelingen. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt. U bepaalt zelf welke gegevens u met ons wilt delen. DPA Cauberg-Huygen doet alles wat redelijkerwijs binnen haar macht ligt om uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens. Indien gegevens worden verstrekt aan derden, is DPA met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wijzigingen
DPA Cauberg-Huygen behoudt zich het recht voor om incidenteel wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid.

Vragen of opmerkingen?
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop DPA Cauberg-Huygen met uw persoonsgegevens omgaat, of stelt u geen prijs op informatie als hierboven bedoeld onder “Cookies”, dan kunt u altijd een bericht sturen naar amsterdam@chri.nl, met vermelding van uw naam- en contactgegevens. U kunt ook een brief sturen naar DPA Cauberg-Huygen, t.a.v. Marketingafdeling, Postbus 9396, 1006 AJ Amsterdam.