LinkedIn Twitter

Productinformatie

 

Ezie: online tool voorspelt energieverbruik
Meten is weten

Precies weten hoeveel energie een huishouden in een woning zal verbruiken? Ervaar het zelf op www.ezie.com. Deze online tool geeft een betrouwbare indicatie van de maandelijkse energielasten én het effect van energiebesparende maatregelen. Van elke aanpassing weet u wat de consequenties zijn. Dit voor het gas-, elektriciteits-, (stads)warmte- én waterverbruik. >>Lees meer

Praktische tool voor projectenontwikkelaars
Ezie onderbouwt uw plan in klinkende euro’s

Ezie online tool energiegebruikAls woningcorporatie, project-ontwikkelaar of Energy Service Company wilt u klanten laten zien wat de concrete voordelen zijn van een energiezuinig huis of energiebesparende maatregelen. Met ezie maakt u de energiekosten inzichtelijk voor de bewoner. Zo helpt de app u bij het objectief vermarkten van uw energetische prestatie!
>> Lees meer


Gebouwscan Opplussen
Nieuwe kansen voor bestaand vastgoed
OpplussenHet aantal leegstaande gebouwen waarvoor geen koper of huurder is te vinden, groeit met de dag. Vragers genieten dan ook de ongekende luxe om kieskeuriger te zijn dan ooit. Door gebouwen een nieuwe bestemming te geven of slim te transformeren, krijgt bestaand vastgoed nieuwe marktkansen.
>> Lees meer

Brandveiligheidsaanpak Zorg
Veilige oplossingen voor kwetsbare groepen
brandveiligheid zorgDe brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet ernstig tekort. Daardoor lopen de toch al kwetsbare bewoners grote risico’s bij het uitbreken van brand. De verantwoordelijke organisaties zijn zich dat doorgaans onvoldoende bewust. Juist bij zorginstellingen is het van groot belang om gebreken in beeld te brengen, zodat de Bedrijfshulpverlening daar rekening mee kan houden in geval van nood.
>> Lees meer

Natuurbeschermingstoets
Verzeker u tegen onnodig oponthoud bij projecten en bij natuurgebieden
NatuurbeschermingstoetsNiets is zo vervelend als projectvertraging vanwege nalatigheid in het voortraject. Omdat er bijvoorbeeld niet is onderzocht wat het project aan extra verkeer zal opleveren en wat dat betekent voor de stikstofwaarden in een naburig natuurgebied. Of welke beschermde diersoorten daar verstoord zullen worden door extra licht of geluid.
>> Lees meer

CO2-bewust certificaat
Vergroot uw concurrentiekracht met een bewijs van uw energieprestatie
CO2-bewust
Energieverspillers zijn de grote boosdoeners van vandaag. Bedrijven die kunnen bewijzen dat ze efficiënt omgaan met energie, liggen dan ook beter in de markt dan bedrijven die dat niet kunnen. Met een CO2-bewust certificaat verkrijgt u een ‘bewijs van goed gedrag’ en vergroot u uw kansen op de markt.
>> Lees meer

Onderzoek Windhinder
Laat wind geen spelbreker zijn bij uw bouwplannen

windhinderNederland is klein en vol, dus bouwen we maar wat graag de hoogte in. De lucht lijkt grenzeloze mogelijkheden te bieden, maar schijn bedriegt. Hoogbouw heeft namelijk invloed op het windklimaat en kan soms gevaarlijke situaties opleveren of ook de economische functie belemmeren. Fraaie architectonische plannen voor hoogbouw zijn niet altijd en overal uit te voeren zonder negatieve gevolgen. Een tijdig onderzoek naar windhinder is dus van het grootste belang.
>> Lees meer

Virtuele brandproef
Computersimulatie basis voor optimale brandveiligheid

virtuele brandproefBrand is een onvoorspelbaar verschijnsel. Maar hoe bouwmaterialen en -constructies zich gedragen bij brand, is wél te voorspellen. DPA Cauberg-Huygen heeft hier een revolutionaire methode voor: de virtuele brandproef. Een efficiënt, effectief en betrouwbaar alternatief voor traditionele brandproeven. Een uitkomst voor projectontwikkelaars, ontwerpers en leveranciers in de bouwwereld.
>> Lees meer

Beoordeling luchtkwaliteit
Correcte meetgegevens voor de juiste maatregelen

luchtkwaliteitDe kwaliteit van de buitenlucht is van groot belang voor de volksgezondheid en mag niet meer verslechteren dan wettelijk is toegestaan. Kennis van de lokale luchtkwaliteit en de relevante wet- en regelgeving is een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van projectplannen. Met onze advisering, modelberekeningen en vergunningaan-vragen garanderen wij de juiste luchtkwaliteit en zorgen we dat projectplannen geen onnodige vertragingen oplopen.
>> Lees meer

Trajectbegeleiding BREEAM-NL
Geef uw gebouw meerwaarde met internationaal
WABOX  
De snelste en goedkoopste weg naar uw Omgevingsvergunning
WABOX OmgevingsvergunningUw project door het vergunningenstelsel loodsen, vraagt om een professionele aanpak. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die alle betreffende vergunningen heeft samen-gevoegd tot één, verandert daar niets aan. De Wabo biedt voordelen maar deze  zijn alleen optimaal te benutten als u van tevoren weet welke aanvraagstrategie voor u het meest geschikt is. Geen nood, DPA Cauberg-Huygen heeft daar een handige en heldere tool voor: de WABOX. >> Lees meer

Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen
Gevaren, verantwoordelijkheden & oplossingen in beeld

Opslag Gevaarlijke StoffenAls uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, brengt dat risico’s met zich mee. Als de opslag niet volgens de regels gebeurt, kan één lekkende verpakking al genoeg zijn om een kleine ramp te veroorzaken. Veel bedrijven zijn zich helaas niet bewust van de gevaren en hun verantwoordelijkheden. Met de Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen biedt DPA Cauberg-Huygen u inzicht in uw risico’s. >> Lees meer

Bureau Bouwplantoetsing  
Sneller en zonder zorgen door vergunningenprocedures

Bureau BouwplantoetsingBureau Bouwplantoetsing is een initiatief van DPA Cauberg-Huygen. En is een van de eerste private partijen in Nederland die het certificaat Bouwplantoetsing mocht ontvangen. Met dit kwaliteitscertificaat ontstaat de mogelijkheid dat de bouwplantoetsing volgens het Bouwbesluit zowel door een gemeente als door een gecertificeerd bureau kan worden uitgevoerd.
>> Lees meer