LinkedIn Twitter

Artikelen


  17-9-2014
Energielabels op de schop
Voor vrijwel alle gebouwen wordt bij nieuwbouw, verkoop of verhuur een energielabel verplicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al aangegeven dat het ontbreken van een energielabel voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen na 1 januari 2015 beboet zal worden.  
 
Lees meer  
  17-9-2014
Vergaande wijzigingen energiezuinigheid nieuwbouw
Naar verwachting worden de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw per 1 januari 2015 tot 50% strenger. Ook worden de minimale eisen voor de isolatie van de gebouwschil strenger. Daarom is het voor veel projecten financieel aantrekkelijk om de aanvraag omgevingsvergunning voor 1 januari 2015 in te dienen.  
 
Lees meer  
  12-9-2014
Onderwijshuisvesting PO: nieuwe vraagstukken, risico’s en kansen
Per 1 januari 2015 worden PO-schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen en gebouwaanpassingen. Het gebouwonderhoud komt extra in de belangstelling te staan door de verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen.  
 
Lees meer  
  26-6-2014
In gesprek met prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen
Met het ‘Prêt-à-Loger’-concept laat Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen met studenten van de TU Delft zien hoe Nederlandse woningen van eigen energie voorzien kunnen worden. DPA Cauberg-Huygen heeft de studenten ondersteund en gecoacht voor de bouwfysica van het project.  
 
Lees meer  
  26-3-2014
En wéér gaat de zonwering omlaag
Automatisch werkende systemen voor licht- en zonwering in kantoren zijn uit oogpunt van duurzaamheid aantrekkelijk. Maar hoe ervaren individuele kantoorwerkers het gebruikscomfort van deze systemen? Onderzoek brengt een aantal aandachtspunten aan het licht. Een daarvan is het individueel kunnen overrulen van het systeem  
 
Lees meer