LinkedIn Twitter

Akoestische simulatie bij advisering over ontruimingsalarminstallaties

 


Meer grip op projectering van signaalgevers
Een snelle en ordelijke ontruiming is van groot belang bij brand. Hierin vervult de ontruimingsalarminstallatie, afhankelijk van de gebouwfunctie, een essentiële rol. De installatie zorgt ervoor dat de in het gebouw aanwezige personen snel gealarmeerd worden. Met geavanceerde akoestische simulatie kan DPA Cauberg-Huygen nauwkeurig vaststellen of de beoogde projectering van de signaalgevers van de ontruimingsalarminstallatie toereikend is om in het gebouw het juiste geluidniveau te bereiken.

Nauwkeurige onderbouwing

De eisen aan een ontruimingsalarminstallatie zijn opgenomen in de norm NEN 2575. Deze norm omschrijft hoe en waar de signaalgevers moeten worden opgehangen om hoorbaar of verstaanbaar te zijn en wat het geluidsniveau in ruimten moet en mag zijn. Voor de projectering van de ontruimingsalarminstallatie wordt doorgaans gebruik gemaakt van vuistregels. Aangezien het uiteindelijke geluidniveau in ruimten afhankelijk is van veel aspecten, kan het in de praktijk voorkomen dat onvoldoende geluidniveau behaald wordt of de installatie onverstaanbaar is. Ook kan later blijken dat signaalgevers effectiever geprojecteerd hadden kunnen worden. Door middel van 3D ruimteakoestische modellen kan DPA Cauberg-Huygen de projectering van de signaalgevers met nauwkeurige berekeningen onderbouwen en zeer gericht adviseren.

Geavanceerde simulatiesoftware
Met behulp van simulatiesoftware Odeon berekenen we op basis van driedimensionale modellen het werkelijke geluidniveau ten gevolge van de ontruimingsalarminstallatie in de diverse ruimten. Daarbij houden we rekening met onder andere de specifieke akoestische eigenschappen van de ruimte en scheidingsconstructies, de richtingskarakteristiek van signaalgevers en het achtergrondgeluidniveau. Aan de basis van deze werkwijze staat gedegen inzicht in rekenalgoritmes en in het akoestisch gedrag van ruimten. De betrouwbaarheid van de rekenresultaten uit Odeon is aangetoond in verschillende internationale vergelijkingstesten.

Contact
Voor meer informatie over akoestische simulaties kunt u contact opnemen met ing. Erika Manders via 040 303 11 00.