LinkedIn Twitter

De Nassau in Breda: met vernieuwd schoolgebouw klaar voor de toekomst

 


Optimale akoestiek in vernieuwd schoolgebouw
Het Bredase onderwijs toont het ene na het andere gerenoveerde schoolgebouw aan de buitenwereld. De gebouwen van De Nassau bijvoorbeeld, een middelbare school die jonge mensen voorbereidt op leren, leven en werken. Om te voorzien in een prettige leeromgeving zijn in een korte periode de gebouwen aan de Paul Krugerlaan en de la Reijweg aangepast aan de eisen van deze tijd. DPA Cauberg Huygen leverde een belangrijke bijdrage aan de beleving in deze vernieuwde schoolgebouwen.

Optimale akoestiek
DPA Cauberg Huygen is vaste akoestisch adviseur van Building Breda, de coöperatieve vereniging waar De Nassau deel van uitmaakt. Bij De Nassau is in opdracht van Building Breda een schoolgebouw neergezet met zes klaslokalen en bijruimten zoals toiletten en gangpartijen. Het ontwerp is gemaakt door Roos en Ros architecten en bouwmanagement door AVANT-Bouwpartners. Op deze middelbare school is nu ca. 1.500 m² aan extra ruimte, ondergebracht in twee bouwlagen. Voor prestigieuze ruimtes zoals het auditorium en de aula zijn specialistische berekeningen uitgevoerd om een optimale akoestiek te realiseren.

Extra akoestische voorzieningen in aula
Voor het auditorium was het van belang dat zaal inzetbaar was voor zowel muziek, spraak zonder spraakversterking, ouderavonden en colleges als examens. Daarom is met behulp van rekenprogramma ODEON de akoestiek binnen het ontwerp geoptimaliseerd. De aula vormt het visitekaartje van de school en dient als pauzeruimte en ruimte voor bijeenkomsten. Gezien de ronde vorm zijn voor deze ruimte de risico’s in kaart gebracht. Op belangrijke punten zijn extra akoestische voorzieningen aangebracht. Ook is aandacht besteed aan de interne geluidisolatie van het muzieklokaal en de bestaande gymzalen.

Contact
Wil u meer informatie over zaal- en ruimteakoestiek of akoestisch advies? Neem contact op met Corjan van Uffelen, projectleider Akoestiek & Bouwfysica bij DPA Cauberg-Huygen.