LinkedIn Twitter

Advies aan Fit For Free over effectieve akoestische voorzieningen

 


Akoestisch advies en onderzoeken voor Fit For Free-vestigingen
Op steeds meer locaties in Nederland kunnen mensen aan hun gezondheid werken bij Fit For Free. Hier kan iedereen tegen een uiterst scherpe prijs gebruikmaken van topfaciliteiten. Als huisadviseur is DPA Cauberg-Huygen al jaren betrokken bij de geluidsaspecten van Fit For Free-vestigingen. In overleg met Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA adviseren we over de benodigde (bouw)akoestische voorzieningen. Inmiddels hebben we voor 14 locaties akoestische onderzoeken uitgevoerd.

Geluidsaspecten
Elke Fit For Free-vestiging heeft een aerobics- of spinningzaal waar groepslessen met geluidniveaus tot 90 dB(A) verzorgd kunnen worden. Verder is hoofdzakelijk achtergrondmuziek aanwezig in de algemene fitnessruimten. Om aan de grenswaarden voor geluid uit het Activiteitenbesluit te voldoen, worden in en om deze aerobicszalen de benodigde geluidwerende voorzieningen gerealiseerd.

Aspecten die in de akoestische advisering meegenomen worden zijn:
  • De geluidemissie van de technische installaties (luchtbehandeling en koeling)
  • De geluidemissie van het af- en aanrijden van gemotoriseerde voertuigen
  • Contactgeluidoverdracht bij inpandige situaties als gevolg van de fitnessapparatuur en de gewichten waarmee gesport wordt (toepassing van zwevende vloerconstructies)
Akoestisch onderzoek
Als ‘type B-inrichtingen’ kunnen sportscholen onder het Activiteitenbesluit vallen. Dan moet vier weken van te voren melding worden gedaan van de oprichting of verandering van de vestiging bij het bevoegd gezag, en kan een akoestisch onderzoek gevraagd worden. Met name als de sportschool op korte afstand van woningen is gelegen of deel uitmaakt van een combinatiegebouw met aangrenzende appartementen is een beoordeling van de geluidemissie noodzakelijk. Hiertoe voorziet DPA Cauberg-Huygen op basis van ruime ervaring in deskundig onderzoek en in een gefundeerd akoestisch rapport. Ook adviseren we over voorzieningen om de geluidshinder te beperken.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over akoestiek in gymzalen, sportscholen of –hallen? Neem dan contact met ons op.