LinkedIn Twitter

Alles is Gezondheid

 


Gratis onderzoek naar licht, geluid en lucht op 10 scholen
DPA Cauberg-Huygen doet bij tien Nederlandse en Belgische scholen gratis quickscans van het licht, geluid en de luchtkwaliteit in klaslokalen. Van 15 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 voert het ingenieurs- en adviesbureau metingen en analyses uit en krijgen de scholen op hoofdlijnen advies over de uitvoerbare bouwfysische oplossingen. Zo willen de specialisten van DPA Cauberg-Huygen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de scholieren en docenten.

Welzijn en comfort vs. leerprestaties en ziekteverzuim
“Met kleine aanpassingen in bijvoorbeeld het licht en de akoestiek is al veel resultaat te bereiken voor het welzijn en comfort van leerlingen en leraren. En dat heeft weer een positief effect op de leerprestaties en het ziekteverzuim”, zegt Henk Spierenburg, vestigingsdirecteur bij DPA Cauberg-Huygen. “Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in gebouwen nog veel beter kan. En dat het verbeteren van de gezondheid bijdraagt aan een vitale maatschappij en economie. Daarom hebben we ons verbonden aan ‘Alles is Gezondheid’, het Nationaal Programma Preventie 2014-2016. Deze gratis onderzoeken zijn in lijn met de pledge die we hebben ondertekend.”

Pledge
DPA Cauberg-Huygen heeft onder andere toegezegd dat ze via haar nieuwsbrief aandacht voor het programma zal vragen, regelmatig relevante artikelen publiceert en informatie verschaft over de uitkomsten van de quickscans. Spierenburg: “Over het algemeen geldt dat in al onze adviezen innovatieve oplossingen worden aangedragen die bijdragen aan duurzame, gezonde en veilige werk- en leefomgevingen. Dat geldt voor infrastructuren, gebouwen, voorzieningen en stedelijke en industriële gebieden. Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van deze activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.”

Meld u zich hier aan voor een gratis quickscan. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Contactpersoon is Hester Hellinga, h.hellinga@chri.nl of 038 467 77 32.

Alles is gezondheid...
‘Alles is Gezondheid…’ is het nationale programma waarin partijen afspraken maken en samen acties ondernemen om een beweging op gang te brengen die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Het programma wil de komende drie jaar de randvoorwaarden creëren waarbinnen de activiteiten van de betrokken partners kunnen bijdragen aan een blijvend effect. De omgeving waarin mensen wonen, werken en naar school gaan heeft veel invloed op hun gezondheid en op hun mogelijkheden daar iets aan te doen. Daarom vormen deze domeinen het belangrijkste aangrijpingspunt. Meer informatie is beschikbaar via www.allesisgezondheid.nl.